Usluga provedbe energetskih pregleda velikih poduzeća

Prema članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 116/18, članci 19. i 38. velika poduzeća dužna su provesti energetski pregled ili uvesti sustav upravljana energijom ili okolišem.

Prema članku 4. stavak 75. velika poduzeća su ona koja tijekom poslovne godine prosječno zapošljavaju najmanje 250 osoba i ispunjavaju još jedan od druga dva uvjeta za svrstavanje poduzeća u kategoriju veliko poduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika tj. da je ukupna aktiva najmanje 150.000.000,00 kuna, godišnji prihod od najmanje 300.000.000,00 kuna.


Propisi koji reguliraju energetske preglede velikih poduzeća:

  • Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća (Narodne novine 123/15, 5/20, 97/21);
  • Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13);
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Narodne novine 20/17, 39/19, 125/19);
  • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine 88/17, 90/20, 1/21, 45/21).