Kontakt

Ured u Zagrebu

Savska cesta 41, 10 000 Zagreb

tel 01/551-4695

fax: 01/777-1266

mob: 099-754-6140

e-mail: info@tehno-razvoj.com

Ured Orahovica – sjedište društva

Ivana Zajca 10, 33515 Orahovica
tel/fax: 033/673-492