Usluga energetskog pregleda javne rasvjete

Prema članku 20. Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 127/14 javni sektor mora provoditi energetske preglede javne rasvjete jednom u pet godina od dana dostave posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.

Prema članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 116/18 javni sektor mora provesti energetski pregled javne rasvjete i u roku od 60 dana nakon svake obnove više od 10 % rasvjetnih tijela javne rasvjete te o tome izvijestiti Nacionalno koordinacijsko tijelo.

Tehno-razvoj d.o.o. ima bogate reference i iskustvo u energetskim pregledima javne rasvjete.


Propisi koji reguliraju provedbu energetskih pregleda javne rasvjete:

  • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14);
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 116/18, 41/21).