CROATIA – BUSINESS DEVELOPMENT AND INNOVATION

CROATIA – BUSINESS DEVELOPMENT AND INNOVATION

Program “Business Development and Innovation Croatia” nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru. Program se financira iz norveške darovnice i dio je EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014-2021. Program treba pridonijeti općem cilju smanjenja ekonomskih nejednakosti financiranjem projekata koji će povećati konkurentnost i profitabilnost hrvatskih tvrtki. Također, Program će poticati i razvijati dugoročnu suradnju između tvrtki iz Hrvatske i entiteta države donora Norveške. Glavni fokus Programa su Inovacije zelene industrije (proizvodna i prerađivačka industrija) i Plavi rast (pomorska industrija, turizam malih razmjera i drugo). Očekivani ciljevi Programa su inovacije i razvoj, kao i ulaganja - u nove tehnologije, proizvode, usluge i procese, smanjenje emisije CO2 i drugih onečišćujućih tvari u zrak, vodu i tlo, zatim smanjenje potrošnje energije i goriva, sakupljanje i ponovno…
Pročitaj više
DO KRAJA GODINE FOND ĆE DODIJELITI 600 mil. kn BESPOVRATNIH SREDSTAVA

DO KRAJA GODINE FOND ĆE DODIJELITI 600 mil. kn BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Do kraja godine fond planira sufinancirati sljedeće: kupnja kondenzacijskih bojlera u kućama i stanovima stradalim u potresusufinanciranja energetske obnove obiteljskih kućakorištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima, javnim stanovima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimakupnja električnih vozila za građane i pravne osobesufinanciranje punionica za električna vozila.sufinanciranje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz promicanje projekata integriranog i inteligentnog prometa i razvoja infrastrukture za alternativna goriva na lokalnoj i područnoj razinisufinanciran prijevoza otpada na kopnonabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Više
Pročitaj više
POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA.

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 15. listopada 2020. godine objavilo je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Važno je napomenuti i kako prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, partnerske organizacije i partnerstvo nisu prihvatljivi, a potencijalni prijavitelji mogu prijaviti jedan projektni prijedlog te se…
Pročitaj više