DO KRAJA GODINE FOND ĆE DODIJELITI 600 mil. kn BESPOVRATNIH SREDSTAVA

DO KRAJA GODINE FOND ĆE DODIJELITI 600 mil. kn BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Do kraja godine fond planira sufinancirati sljedeće: kupnja kondenzacijskih bojlera u kućama i stanovima stradalim u potresusufinanciranja energetske obnove obiteljskih kućakorištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima, javnim stanovima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimakupnja električnih vozila za građane i pravne osobesufinanciranje punionica za električna vozila.sufinanciranje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz promicanje projekata integriranog i inteligentnog prometa i razvoja infrastrukture za alternativna goriva na lokalnoj i područnoj razinisufinanciran prijevoza otpada na kopnonabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Više
Pročitaj više
POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA.

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA NATJEČAJ POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 15. listopada 2020. godine objavilo je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Važno je napomenuti i kako prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, partnerske organizacije i partnerstvo nisu prihvatljivi, a potencijalni prijavitelji mogu prijaviti jedan projektni prijedlog te se…
Pročitaj više