Usluga provedbe energetskih pregleda velikih poduzeća

Prema članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 116/18, članci 19. i 38. velika poduzeća dužna su provesti energetski pregled ili uvesti sustav upravljana energijom ili okolišem.

Prema članku 5. stavak 69. velika poduzeća su ona koja tijekom poslovne godine prosječno zapošljavaju najmanje 250 osoba i ispunjavaju još jedan od druga dva uvjeta za svrstavanje poduzeća u kategoriju veliko poduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika tj. da je ukupna aktiva najmanje 150.000.000,00 kuna, godišnji prihod od najmanje 300.000.000,00 kuna.


Propisi koji reguliraju energetske preglede velikih poduzeća:

  • Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća. (Narodne novine 23/15)
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća. (Narodne novine 05/20)
  • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju: (Narodne novine 88/17).