Usluga izrade akcijskih i godišnjih planova energetske učinkovitosti

Prema članku 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 116/18, jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi, dužni su izraditi godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji.

Akcijski plan je planski dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada.

Akcijski plan mora sadržavati:

  1. Prikaz i ocjenu stanja te potrebe u potrošnji energije
  2. Dugoročne ciljeve, uključujući nacionalni okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti
  3. Nositelje aktivnosti i rokove provedbe
  4. Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske
  5. Izračun planiranih ušteda energije u skladu s pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
  6. Način praćenja izvršenja plana i izvještavanja
  7. Način financiranja plana

Propisi koji reguliraju energetske preglede velikih poduzeća:

  • Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine 127/14);
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine 116/18, 25/20, 14/21);