Usluga energetskog certificiranja zgrada

Energetski certifikat zgrade jest dokument koji slikovito i brojčano predočuje energetska svojstva zgrade. Njegov sadržaj i izgled propisujeMetodologijaprovođenja energetskog pregleda zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

Obavezni dio energetskog certificiranja je energetski pregled. Cilj energetskog pregleda objekta je istražiti značajke svih sustava te ovojnice objekta u cilju pronalaženja mogućnosti za uštedu energije. Studija se sastoji od fizičkog pregleda objekta te analize prikupljenih informacija. Pregled objekta sastoji se mjerenja, vizualnog pregleda, razgovora sa korisnikom objekta, prikupljanju računa za energiju te tehničkih podataka o energetskim sustavima i ovojnici objekta. Poslije toga vrši se analiza prikupljenih informacija, usporedba sa standardom, traže se moguća mjesta uštede energije i navode kratkoročno financijski isplative mjere energetske efikasnosti.


Propisi koji reguliraju energetsko certificiranje:

  • Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13);
  • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21);
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 90/20, 1/21);
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom certificiranju zgrade i energetskom certificiranju (NN 45/21);